INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

VELMI EFEKTIVNÍ ZPŮSOB VÝUKY!

Tempo a obsah jsou „šité na míru“ Vašim požadavkům a potřebám. Individuální výuka je vhodná pro každého, komu nevyhovuje výuka ve skupině nebo má omezené časové možnosti. Vše závisí jen na Vás a na dohodě s lektorkou.

VYBERETE si

  • rozsah a intenzitu lekcí a časový rozvrh
  • délku vyučovací hodiny (45, 60 nebo 90 minut nebo jejich kombinace)
  • typ výuky – všeobecný jazyk, konverzace, obchodní jazyk, příprava na zkoušky apod.

Individuální přístup umožňuje Váš rychlý pokrok.

Máte ve svém okolí někoho na podobné jazykové úrovni? Využijte možnosti výuky pro 2 osoby za ZVÝHODNĚNOU CENU.


Příprava na mezinárodní zkoušky

Máte zájem o získání mezinárodně uznávaného certifikátu z němčiny? Kurz je  specializovaný na přípravu ke složení mezinárodních zkoušek (Goethe Zertifikat, Österreichisches Sprachdiplom) všech pokročilostí.


Příprava k maturitě

Studujete na střední škole, chystáte se maturovat z němčiny a chcete se na tuto důležitou zkoušku připravit?

Kurz je zaměřený na úspěšné složení maturitní zkoušky z němčiny. Příprava probíhá individuálně nebo v rámci malé skupinky, přičemž je zachován individuální přístup a výuka se přizpůsobuje daným jedincům. Probírají se konkrétní daná témata. Maturita z německého jazyka může absolventům středních škol pomoct získat práci v některé z mnoha firem působících na českém trhu.  


Doučování

Neporozuměli jste ve škole danému učivu z německého jazyka? Chybí vám znalosti německé gramatiky?

Zkušený lektor nebo i změna způsobu vysvětlování daného problému pomůže ke zvládnutí učiva. Žáci základních škol, studenti středních i vysokých škol se mohou učit přímo podle učebnice, kterou používají ve škole. Přizpůsobení tempa a obsahu výuky požadavkům studentů. Díky kvalitnímu výkladu a odbornému vedení se dá zvládnout cokoliv.